Storitve

Storitve Mreža & Partnerji, nepremičnine d.o.o.

 

Mreža & Partnerji, nepremičnine d.o.o. s partnerskim podjetjem Real Biro d.o.o. in Mreža nepremičnin d.o.o.
tako pravni subjektom kot fizičnim osebam zagotavlja široko paleto visoko kakovostnih
celovitih nepremičninskih storitev na različnih področjih
:

1.  Zainteresiranim finančnim vlagateljem v nepremičnine omogočamo
     pestro paleto različnih možnosti za varno in donosno naložbo v nepremičnine,
     in sicer opcije:  

 • stabilni donos,   
 • donos z delitvijo dobička,  
 • skupna vlaganja,  
 • kombinirani načini 

     Seveda naročnikom zagotavljamo  polno mero diskretnosti.

2. Celovite storitve managementa nepremičninsko investicijskega projekta grajenega za prodajo
     - od začetka priprave na gradnjo do primopredaje novo zgrajene nepremičnine, in sicer:

 •       tehnično svetovanje s pregledom projektne dokumentacije za izvedbena gradbeno obrtniška dela gradnje,
 •       pregled razpisne dokumentacije,
 •       zastopanje naročnika pri izvedbi in gradbenih delih,
 •       pravne in upravne storitve za upravljanje projekta,
 •       finančne storitve za upravljanje projekta,
 •       storitve poročanja o izvajanju projekta,
 •       prodaja in marketing - prodajne aktivnosti s kupci in za kupce,
 •       pravni del izvedbe prodaje.

3. Storitve "Asset management" - upravljanje komercialnih nepremičnin, in sicer:

 • organizacijsko-administrativne storitve,
 • skrba za izvedbo tehnično-strokovnih storitev,
 • finančno-računovodske storitve za analizami in računanjem donostnosti,
 • pravno-premoženjske storitve.

4. Celovite nepremičninske storitve posredovanja nepremičnin vseh tipov, in sicer:

 • posredovanje pri prodaji rezidenčnih in komercialnih rabljenih in novih nepremičnin,
 • posredovanje pri nakupu rezidenčnih in komercialnih rabljenih in novih nepremičnin,
 • posredovanje pri oddaji rezindenčnih in komercialnih rabljenih in novih nepremičnin,
 • posredovanje pri najemu rezidenčnih in komercialnih rabljenih in novih nepremičnin
 • posredovanje  pri prodaji raznih zemljišč
 • posredovanjue pri prodaji investicijskih zemljišč s projekti in ali gradbenim dovoljenjem 
  za izgradnjo novih večstanovanjskih objektov za prodajo za trg.

Vsaki potrebi po morebitnih novih nepremičninskih storitvah vedno pozorno prisluhnemo in
se z vso potrebno skrbnostjo posvetimo iskanju naročniku  najustreznejšo rešitev.

Ekipa Mreža & Partnerji, nepremičnine d.o.o.
se priporočamo za sodelovanje in
se veselimo srečanja z vami.