Je to slovo od platforme Airbnb?

V pripravi je nov zakon o gostinstvu Ministrstva za gospodarstvo, s katerim naj bi omejili oddajanje nepremičnin prek platform, kot sta Booking in Airbnb.

Predlog sprememb zakona trenutno še ni dostopen javnosti, vendar pa obstaja možnost, da ga uveljavijo že v letu 2025. Čeprav končne rešitve še niso znane, razpravljavajo o uvedbi strogih omejitev in morebitnih prepovedih. Med obravnavanimi možnostmi je razmislek o časovni omejitvi kratkoročnega oddajanja nepremičnin na največ 60 dni letno.

Prav tako razmišljajo o možnosti določitve specifičnih območij, kjer bi oddajanje nepremičnin lahko bilo omejeno ali celo prepovedano. V tem kontekstu se razpravlja tudi o možnosti, da bi bilo dovoljeno oddajati nepremičnine le kot primarno stanovanje, kar bi pomenilo, da bi bila možnost oddajanja vezana na stanovanje, ki predstavlja prebivališče ponudnika. Tako bi bilo mogoče oddajati stanovanje le v primeru, ko bi lastnik odšel na dopust.

Na ministrstvu poudarjajo, da se je kratkoročno oddajanje razvilo v komercialno dejavnost in ni več zgolj dodaten vir dohodka za gospodinjstva.

Prostorska omejitev bi lahko pomenila, da bi občina in država lahko opredelili določena območja, kjer bi bilo oddajanje stanovanj popolnoma prepovedano. Na primer, Mestna občina Ljubljana bi lahko določila, da je oddajanje dovoljeno le v ožjem središču mesta, medtem ko bi bilo na območjih, kot so Dravlje ali Šiška, tovrstno oddajanje prepovedano.

Posledice naj bi bile obsežnejše. Gostje ne bi več imeli dostopa do primerne turistične ponudbe, ki je trenutno povezana z lokalnimi domačimi doživetji in prenočevanjem v zasebnih stanovanjih. Turisti bi bili prisiljeni izbrati prenočišča v hotelih ali apartmajskih kompleksih, kjer je doživetje povsem drugačno, ali pa bi se odločili za destinacije, kjer bi bila še vedno dostopna takšna vrsta ponudbe.
Občine bi s tem predlogom pridobile več moči. Na ljubljanski občini si prizadevajo pridobiti večja pooblastila za lokalne skupnosti pri urejanju področja kratkoročnih najemov. S tem bi lokalne skupnosti pridobile pravico izdajanja soglasij za oddajo nepremičnin. Brez takšnega soglasja pa sobodajalec ne bi mogel vpisati svoje nepremičnine v register.

V primeru, da bi želeli še vedno oddajati stanovanje, bi to zahtevalo dolg in zapleten postopek. Pred pridobitvijo soglasja vseh sosedov v bloku ter pred spremembo namembnosti stanovanja v poslovni prostor bi bilo potrebno odpreti samostojno podjetje (s. p. ali d. o. o.) ter se registrirati za oddajanje nastanitvenih zmogljivosti turistom. Če bi se odločili za oddajanje le dela stanovanja, bi bilo potrebno pridobiti soglasje vseh sosedov in hkrati soglasje etažnih lastnikov, ki skupaj lastnijo vsaj tri četrtine površine bloka. Ta proces bi tako postal zahteven in bi zahteval soglasje različnih deležnikov v skupnosti.

V zaključku lahko sklenemo, da se predlog sprememb zakona o gostinstvu odpira različna vprašanja o prihodnosti kratkoročnega najema nepremičnin in vplivu na turistično industrijo ter lokalne skupnosti. Natančnejše rešitve bodo postale jasneje s časom, vendar pa že sedaj kažejo na potencialne pomembne spremembe v regulativnem okviru tega hitro rastočega sektorja.

Vir:https://www.metropolitan.si/novice/slovenija/zakon-airbnb-prepoved/