Kakšna bo prihodnost kratkoročne oddaje nepremičnin?

Optimistična ali pesimistična?

Predlagani novi zakon o gostinstvu uvaja omejitve glede kratkoročnega oddajanja nepremičnin preko platform, kot sta Booking in Airbnb. Po predlogu zakona bi lastniki lahko svoje nepremičnine kratkoročno oddajali največ 30 dni na leto. Vendar pa vlada občinam daje pristojnost, da te omejitve omilijo ali prilagodijo glede na lokalne potrebe in okoliščine. Poleg tega bi bila po predlogu zakona oddaja nepremičnin časovno neomejena, če se stanovanje spremeni v poslovni prostor. Ta predlog zakona odpira razpravo o uravnoteženju med spodbujanjem turizma in upravljanjem s kratkoročnim oddajanjem ter ohranjanjem stanovanjskih prostorov za stalno prebivalstvo.

Vir:
https://www.24ur.com/novice/slovenija/oddajanje-stanovanja-preko-airbnb-najvec-30-dni-na-leto.html