Osrednjeslovenska, Mengeš

Osrednjeslovenska, Mengeš

Zemljišče investicijsko zemljišče

 • Transakcija

  prodaja

 • Velikost

  507 m²

 • Cena

  220.000 €

Osnovni podatki

 • Transakcija prodaja
 • vrsta objekta, tip zemljišče, investicijsko zemljišče
 • Velikost, tip 507,00 m²
 • Parcela507,00 m²
 • lokacija Osrednjeslovenska, Mengeš

Opis

Mengeš, ravno sončno investicijsko zemljišče 507 m2 (25 x 20,3 m) z možnostjo gradnje eno- ali dvostanovanjskih objektov, P+1, vsi priključki na parceli, asfaltni dostop iz javne ceste, pogled na Kamniške Alpe, prodamo. Cena: 220.000,-eur

Območje podrobnejše namenske rabe: S- Območja stanovanj, SS-stanovanjske površine

Členitev podrobnejše namenske rabe: SSd – stanovanjske površine z dejavnostmi - enodružinska gradnja

Tipologija zazidave:   a, ac, b
Vrsta zahtevnih in manj zahtevnih objektov:

 • 11100 Enostanovanjske stavbe
 • 11210 Dvostanovanjske stavbe
 • 11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene: samo materinski dom, hospic, bivalne skupnosti ipd.
 • 12630 za izobraževanje…
 • 24110 Športna igrišča
 • 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti …

Stopnja izkoriščenosti zemljišča namenjenega gradnji:
Tipi objektov a, ac
FI do 0,5
FZ do 40%
FOZP do 30%

Tlorisni gabarit objekta:  Obvezen podolgovat tloris v razmerju najmanj 1:1,4 oz. naj oblikovanje tlorisnega gabarita sledi tipičnemu razmerju značilnemu v podenoti urejanje prostora,

Streha: dvokapnica

Višina gabarita: do P+1

Skupni prostorski izvedbeni pogoji za parcelacijo in merila za določanje gradbene parcele:
(103) Določene so naslednje velikosti gradbene parcele:
- prosto stoječa enostanovanjska pozidava: od 400 m2 do 800 m2
- strnjena stanovanjska gradnja – objekti v nizu: najmanj 200 m2 za en objekt v nizu.

Za več informacij in organizacijo srečanja smo na voljo na danica@mreza.com, 040 81 70 66

Vljudno vabljeni!

Danica Stošić
Pokliči nazaj
ali
: